Във връзка със сигнала до Столична РИОКОЗ с информация за установено наднормено количество меламин в партида вафли Министерството на здравеопазването е уведомило съответната РИОКОЗ, която веднага е разпоредила фирмата-производител да изтегли от пазара продуктите от посочената партида.
Към момента са изтеглени всички количества от продукта, уверяват от здравното министерство. Извършена е проверка в предприятието-производител. Не са установени съставки, внос от трети страни. Взети са проби от съответната партида, както и от съставката на млечна основа, вложена в продукта, която е с произход от ЕС. Пробите ще бъдат изпратени за анализ в лабораторията в Германия и се очаква резултатите да бъдат получени до края на седмицата, посочват от ведомството.

През изминалия шестмесечен период инспектори на всички РИОКОЗ са извършили над 8900 проверки в търговската мрежа и над 840 проверки в производствени предприятия в цялата страна. Не са установени нарушения в документацията на инспектираните продукти.
РИОКОЗ - Варна са осъществили здравен контрол при внос на храни на:  соев протеин изолат - 14 партиди; соеви сосове - 3 партиди; соеви фибри - 3 партиди; фибрагел - 1 партида. В два от случаите на внос на соев протеин изолат, пратките са придружени с протоколи от акредитирана лаборатория на фирма SGS, за изследване за съдържание на меламин. Същите са без отклонения.
Във всички останали случаи пратките не са били придружени с протокол за изследване за съдържание на меламин и в присъствието на представител на РИОКОЗ – Варна е извършено пробонабиране от служители на SGS лаборатория - Варна. Пробите са изпратени в Германия и след получаване на анализни доклади за съдържание на меламин под границите на откриваемост, партидите са допуснати за свободно обръщение. /БЛИЦ