Над 55,6 млн. лв. са отпуснатите евтини кредити за покупка на климатици по Програмата за енергийна ефективност в бита (REECL) от септември 2006 г. когато тя тръгна в България, сочи нейната статистика. Броят на евтините заеми за климатици се е увеличил и вече надхвърля 23 800, пише в. "Монитор".
На кредитополучателите е била върната част от сумата в общ размер на 11 122 135 лв. Делът на кредитите за този тип битова техника нараства непрекъснато през последните няколко години и отдавна&nbsp;надмина този за новите дограми,&nbsp;което е над 22 500. За периода за нови прозорци са раздадени общо почти 53,87 млн. лв., като субсидията за ползвалите евтините кредити възлиза на почти 9,7 млн. лв.<br /> <br /> Бързо нараства популярността на тегленето на заем за бойлер на биомаса (дърва). Броят им наближава 2000, като делът е 59% и скоро ще задмине този за газовите бойлери. Взетите кредити за котле на дърва са общо за 8 768 225, върнатата субсидия от финансиращата банка е почти 1,6 млн. лв.<br /> <br /> 2737 нашенци са взели евтин кредит за покупка на газов бойлер, а общата отпусната сума по програмата за целта е 9 171 435 лв. На взелите газово котле с пари по програмата са били върнати 1 650 858 лв.&nbsp;Трети по популярност заем на програмата след климатиците и новите дограми е този за изолация на жилището. Делът му над 9 на сто и за времето на действие на REECL са отпуснати 13 863 493 лв., а на кредитополучателите са върнати почти 2,5 млн. лв. <br /> <br /> В първата част на програмата до 2011 г. заеми се отпускаха и за индивидуална изолация на апартамент. След това влезе в сила изискването субсидиран кредит да се дава&nbsp;само за колективен проект с участието&nbsp;на поне част&nbsp;от съсобствениците на апартаменти в сградата. За такъв се смяташе дори изолацията на само една цяла стена от кооперацията.<br /> <br /> За почти 8 години взетите кредити за изолация на покрив или под са много малко, общо едва 451, а делът на този вид енергоспестяващо начинание е под 1%.&nbsp;Според експерти с подобряването на изолацията на жилищните сгради топлинните загуби в тях се намаляват поне с около една четвърт. От 6 до 8 години отиват за изплащане на инвестираните пари за подобряване на енергийната ефективност на кооперацията, сочат проучвания.<br /> <br /> От септември 2006 г. по REECL са били отпуснати над 49 500 заема за 149 272 434 лв., а върнатите субсидии на хората, изтеглили кредитите, са в размер на 28 141 064 лв. Според сайта на програмата от петте банки, отпускали досега евтините заеми за енергийна ефективност в бита, 4 вече не предлагат тези кредитни продукти.<br /> <br /> <strong>6,7 млн. лв. получени за топла вода от слънце </strong><br /> <br /> От септември 2006 г. досега 2211 заема за почти 6,7 млн. лв. са били изтеглени, за да бъдат инвестирани в слънчеви колектори за подгряване на вода, сочи статистиката. Този вид заеми имат 4,5% в общия кредитен обем на REECL за България.<br /> <br /> Доста по-различно е положението при другата технология за използване на слънчевата енергия. От началото на втория етап на програмата само 14 домакинства или сдружения на собственици са поискали кредит, за да имат слънчева електроцентрала на покрива си. Досега за фотоволтаици са отпуснали почти 160 116 лв.<br /> <br /> REECL даваше възможност за 35% субсидия за кредит, ако той бъде инвестиран за изолация на кооперацията и на покрива й се монтира панел за производство на ток от слънцето. За еднофамилни къщи субсидията за фотоволтаичен панел не можеше да бъде по-голяма от 20 на сто. 30% е субсидията, ако етажната собственост реши да тегли заем само за инсталацията за слънчев ток, защото кооперацията вече е изолирана или е построена от хубави тухли. Облекченият кредит важи за 20 киловата върхова мощност на домакинство.<br /> <br /> <strong>Кредити по програмата REECL:</strong><br /> <br /> брой / дял<br /> <br /> Нови дограми 22 578 / 36,1 %<br /> <br /> Стенна изолация 4 242 / 9,3 %<br /> <br /> Слънчеви панели за топла вода 2 211 / 4,5 %<br /> <br /> Фотоволтаици 14 / 0.1 %<br /> <br /> Котли на биомаса 1 983 / 5,9 %<br /> <br /> Газови котли 2 737 / 6,1 %<br /> <br /> Термопомпи (климатици) 23 801 / 37,3 %&nbsp;