Обемът на язовир “Тополница” е надхвърлил критичния обем, съобщиха от “Напоителни системи” ЕАД.
Чашата на водоема съдържа 86 милиона кубически метра вода, което е с 1 милион над стандартното ниво. Препълването е резултат от валежите в последните дни и снеготопенето в района.
Надвишаването на критичния обем доведе до спешно източване на съоръжението. От него се изпускат 20 кубика в секунда, а притокът е около 18 кубика, съобщиха от предприятието. Засега опасност от преливане няма, твърдят експертите. /БЛИЦ