Днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 86 от 06.10.2020 г.) като противоречащо на чл. 4, ал. 1, чл. 79, ал. 3, чл. 158, т. 1, чл. 159, ал. 1 и чл. 161 от Конституцията. Това съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд.

Определението е прието единодушно.

Държавният глава Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявено за противоконституционно решението на Народното събрание от 2 октомври 2020 година за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България. В искането на президента Радев е посочено, че промени във вече внесен проект за нов основен закон може да прави само Велико народно събрание.

В мотивите на Радев се посочва, че действащото Народно събрание има право да обсъжда само дали по проекта следва да се свика Велико народно събрание или не. Великото народно събрание е единственият орган, който е оправомощен да приеме нова конституция. Според президента с приетото решение се надхвърля конституционната компетентност на Народното събрание и се нарушава принципът на правовата държава.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!