Министерският съвет (МС) е одобрил проект на закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и предлага на Народното събрание (НС) да го приеме, съобщи правителствената пресслужба.
Предложените промени имат за цел да се усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и да се подпомогнат задължените лица във временно финансово затруднение. <br /> <br /> Дава се възможност да се погасят първо главниците за данъци и осигуровки, на които сроковете за плащане са изтекли. Погасяването първо на главниците спира начисляването на лихви и предотвратява натрупването на нови задължения.<br /> <br /> Също така, в производствата по принудително изпълнение по ДОПК се предоставя възможност за даване на разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения. <br /> <br /> Удължава се с една година срокът за плащане на публичните задължения, които е изтекъл преди 1 януари 2008 г. Така няма да се прилага редът за погасяване по чл. 169, ал. 4 от ДОПК. /БЛИЦ<br />