Качеството на водите в най-дългата река в Европа Дунав /2 900 километра/ се е подобрило, но състоянието на водите на почти половината от територията на реката е неудовлетворително, се казва в доклад на Международната комисия по охрана на река Дунав.
По данни на комисията, чийто доклад е цитиран от френски медии, през последните години реката е станала видимо по-чиста, въпреки че “много страни от Балканския полуостров трудно постигат успехи в намаляването на нивото на замърсяване”. В момента условията от гледна точка на биологичните параметри се изпълняват от само 50-80 % от водите на Дунав, от гледна точка на химическия състав /нитрати, фосфати, пестициди и тъй нататък/ - 45-80 %, а от хидроморфологична гледна точка – едва 40 %, се посочва в документа. През август и септември 2007 г. група учени многократно са взимали проби от водата и дъното, изследвали са състоянието на рибните ресурси на Дунав и около сто други чувствителни територии. Тествани са били и около 30 от най-значимите притоци на реката. Резултатите от анализите позволяват да бъде съставена подробна картина на Дунавския басейн и да бъдат определени приоритетите за по-нататъшната работа за достигането в края на 2015 г. на високите стандарти за “добро състояние на повърхностните води”, съдържащи се в инструкцията на Европейската комисия по въпросите на водните ресурси. Комисията призова страните по долното течение на Дунав /Сърбия, Румъния, България и Украйна/ да инсталират пречиствателни съоръжения в своите градове. Тя се обърна и към Германия и Австрия, намиращи се по горното течение на Дунав, да върнат по-естествените очертания на реката, чието течение до голяма степен е ограничено и променено от дигите. Учените предупреждават световната общност да не отслабва усилията за защита на реката, защото “последиците от икономическото развитие заплашват подобряването качеството на водите в Дунав и Черно море”. /БЛИЦ