Родителите очакват от детето високи учебни постижения, забравяйки, че за хармонията е нужен и емоционален интелект. Той позволява да се разберат чуждите чувства, да се управляват собствените и да се изграждат по-здрави отношения.
Ето четири начина, които ще ви помогнат да развиете тези способности в децата.<br /> <br /> <strong>Не се страхувайте да проявявате положителни емоции</strong><br /> <br /> Емоциите, това са сигнали, които помагат на околните да разберат нашето състояние и мнение за това, което се случва. С възрастта ние задушаваме себе си, стараейки се да проявяваме сдържаност. За възрастния човек такова поведение е осъзнат избор. Детето не може да контролира емоциите си и само копира родителския модел. Радвайте се искрено и шумно на успехите на детето. Дори и да сте уморени или да имате проблеми в работата, направете усилие да се усмихнете и да прегърнете детето.<br /> <br /> <br /> <strong>Изразявайте собствените си емоции</strong><br /> <br /> Хората в различна степен притежават умението да &quot;разчитат&ldquo; чуждите емоции, но те не винаги са прости. Понякога в на се преплитат тъга и облекчение, гордост и срам. Изразявайки собствените си емоции и състояния, ние помагаме на околните да ни разберат. &quot;В момента съм много ядосан, че си избягал от училище, но най-вече ми е много тъжно. Притеснявам се за бъдещето ти&quot;, но трябва да бъдете внимателни и да избягвате крайностите. Дори и да сте &quot;разочаровани до смърт&quot;, не трябва да го казвате на дете под тази форма.<br /> <br /> <br /> <strong>Искрено се интересувайте от емоционалното състояние на детето</strong><br /> <br /> Децата, които усещат искрен интерес към себе си, са по-открити и мотивирани. Питайки как е минал денят на детето, вие показвате внимание към емоциите му, към това какво то е чувствало в един или друг момент. Постарайте се да разберете преживяванията на детето и да проявите емпатия, дори и случилото се да не е повод за гордост или радост.<br /> <br /> <br /> <strong>Демонстрирайте приемане</strong><br /> <br /> Признайте пред себе си, че всички емоциите и чувства на детето имат право на съществуване. И точно това трябва да му показвате. &quot;Да имаш право да ми се сърдиш. Наистина съжалявам. Хайде да поговорим за това как да оправим тази ситуация&quot;. Социално-емоционалното възпитание помага на детето да развие способности в пет области: самосъзнание, самоуправление, социална осъзнатост, комуникативни умения и умение да се взимат съответните решения. Деца с висок емоционален интелект постигат по-големи академични резултати, по-често сами отиват в университет, изпитват по-малко влечение към вредни навици и най-главното, по-често се чувстват щастливи.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Източник: sroditeli.com&nbsp;