“Очевидно, борейки се против българските аспирации и пропаганда, гърците не мислят, че пробългарските македонци трябва да бъдат посърбени. А това е целта на Стоян Новакович, съответно на Сърбия”. Това е част от текста на Цветан Станоевски под заглавие “Македония на сръбско-гръцкия пазар”, публикуван в македонския вестник “Нова Македония”.
Само да припомним, че Стоян Новакович /1842 – 1915 г./ е сръбски филолог и политик, известен е като основоположник на идеологията на македонизма.
“Изкусният Стоян Новакович формулира и внася за одобрение в своето правителство конкретни предложения в няколко главни точки, в които да се изразява гръцко-сръбската съвместна работа срещу българизма в Македония”. Точките могат да се формулират по следния начин, пише Новакович:
1. Основата на сръбско-гръцката спогодба за пропаганда е от Македония да се изключат българите, а целта е и от Македония да бъде изтласкана напълно екзархийската управа и църквата схизматична и да се върне каноничното единство с Вселенската патриаршия....
2. За да се постигне това чрез съвместна работа, се определят сфери на пропагандата. В сръбската сфера да влязат освен вилаетът Косовски /доколкото в него има български схизматици/, целият вилает Битолски и северната част на вилаета Солунски до Демир капия с долините на Струма и Места до Мелник и Неврокоп, оставяйки тези две места на гръцката, а Струмица – на сръбската пропаганда. ...
3. Въз основа на тази спогодба сръбската и гръцката дипломация да имат задачата на всички нива и места да подкрепят и да разпространяват мисълта, че в Македония няма никой освен сърби и гърци. Печатът, доколкото може да му се влияе, местен и чужд, да се насочва по същите пътища към работа за сръбско-гръцката пропаганда в Македония. ...
5. Гръцките агенти и хората, верни на гръцката пропаганда в сръбската сфера, да дават на сърбите цялата необходима морална помощ, да се формират общини и школи по градовете и да се въведе славянска служба по градовете, където това още не е направено, защото само по този начин може да се работи с някакъв успех срещу екзархията и само по този начин могат да се разбият сегашните българско-екзархийски общини по градовете.
6. Гръцкото правителство да стори необходимото патриаршеските органи безрезервно морално да помагат на сърбите в горепосочената сфера и по селата, и по градовете, да работят в полза на сръбската борба с бугарашите и за сръбските работи като за свои да се застъпват през властите турски. ...
10. В Света Гора да се направи всички възможно по отношение автономията на тамошната манастирска управа, сегашната българска управа в Хилендар да се замени със сръбска.
11. Като признание за нашето помагане за епископи в Призрен и Скопие да бъдат поставени сърби. В такъв случай Сърбия ще е готова съразмерно да увеличи своята помощ за Вселенската патриаршия”, пише още в текста. /БЛИЦ