Актуализацията на втората пенсия не е уредена в цялост, а е оставена на преценката на пенсионните дружества. Това се казва в становище на Комисията за финансов надзор по промените в Кодекса за социално осигуряване, касаещи методиката по изплащане на парите от втория пенсионен стълб. Той беше одобрен вчера от комисията по социална политика в парламента, информира "Монитор". 

Според КФН единственото условие сега е актуализацията да става с поне 50 на сто от разликата между постигнатата доходност и техническия лихвен процент. Останалите 50% от превишението на доходността над техническия лихвен процент служат за буфер във фонда за изплащане на пожизнени пенсии.

Отсъства обаче задължението пенсионното дружество да използва този буфер, вместо да намалява пенсията при доходност по-ниска от лихвата. Според КФН това е в ущърб на пенсионерите, които поемат основната част от инвестиционния риск, а получават само част от постигнатата доходност.

Аналогични пропуски има и при уредбата за разсроченото плащане, допълват от КФН. Затова те предлагат втората пенсия да се актуализира от 1 юли всяка година, като на актуализация подлежат плащанията, отпуснати поне 6 мисица преди края на предходната година.
От КФН настояват и да се разшири кръгът на наследниците, ако пенсионерът почине, като бъде включен пълният списък по Закона за наследството.

Освен това от регулатора препоръчват видовете пенсии, покритите рискове и начинът на определяне на размера на плащанията да се уреди в самия КСО, а не както е предвидено сега – в правилника на пенсионния фонд. 

Това дава възможност пенсионните дружества да ги определят, като крие рискове, които застрашават интересите на потребителите. От КФН дори предлагат в КСО да бъдат записани и формулите, по които ще се изчисляват видовете пенсии.

От регулатора критикуват и предложението осигуреното лице да ползва отстъпка от бензиностанции и магазини само, ако се осигурява в определено пенсионно дружество. Това според КФН ще създаде риска хората да изберат в кой фонд да се осигуряват по ползата от дребна отстъпка на бензиностанцията.

Според приетите на комисия промени в КСО частните фондове ще плащат три вида пенсия. Първият вариант е пожизнено плащане за хората, които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да получат поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. Това означава, че през тази година най-ниската пожизнена пенсия ще е 45 лв.

Тук се предлагат и два подварианта - гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години. А срокът на плащането и размерът му ще бъдат избирани от пенсионера.  

Разсроченото плащане за определен брой години е за хората, чиито партиди не стигат за пожизнена пенсия, но надхвърлят 3 пъти размера на минималната. Накуп ще си вземат парите пък тези с по-малко от 3 минимални пенсии в партидите си.

Втората пенсия ще може да се взема 1 г. преди навършване на възрастта за пенсиониране от НОИ. Наследяване ще има само ако пенсионерът е получавал пожизнена пенсия с гарантиран период или ако е била разсрочена.