Страната ни трябва да използва пълноценно Шенгенската информационна система, която е мощно оръжие в борбата с организираната престъпност, посочи в Лион главният комисар на МВР Калин Георгиев, който представи в Генералния секретариат на Интерпол участието на България като партньор в международен проект за противодействие на организираната престъпност в Югоизточна Европа.
Двугодишен проект за противодействие на организираната престъпност в Югоизточна Европа представи главният секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев в Лион. Презентацията бе в рамките на конференцията на тема &rdquo;Оценка на заплахите пред Югоизточна Европа, свързани с престъпността&rdquo;. Конференцията е първата по рода си, организирана от Интерпол. На нея присъстват оперативните ръководители на полицейските структури в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия, заедно с високопоставени представители от Европейската комисия, UNODC, Европол и други международни организации. Всеки от тях формулира послание към участниците във форума. Шенгенската информационна система е мощно оръжие в борбата с организираната престъпност. България трябва да използва пълноценно възможностите й &ndash; бе акцентът в изказването на главен комисар Георгиев.<br /> <br /> Конференцията се фокусира върху постиженията и резултатите, постигнати по проект за Югоизточна Европа, реализиран през изминалата година и предстоящите дейности, заложени в рамките на двугодишната програма.<br /> <br /> България е партньор в международния проект, насочен към страните от Югоизточна Европа, чиито полицейски ръководители са членове на SEPCA /Асоциацията на полицейските началници от Югоизточна Европа/. Асоциацията заедно с Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) финансират и подкрепят проекта. Той обединява дейности за противодействие на криминални групи, независимо от тяхната националност, които се занимават с организирана престъпност на територията на Югоизточна Европа. Целта е чрез съвместни операции между страните от региона, в сътрудничеството на Интерпол, да бъдат подпомогнати правоприлагащите органи при планиране, организиране и провеждане на разследвания срещу престъпни групи.<br /> <br /> На общото събрание на SEPCA през ноември м.г. в Сараево, Босна и Херцеговина, присъствалите полицейски ръководители от региона приеха стандарти за процедури при съвместни операции, които да подпомогнат реализирането на проекта.<br /> <br /> Главният секретар на МВР представи участието на страната ни като партньор в различните дейности и очерта приоритетите през втората година на съвместните дейности за противодействие на престъпността в Югоизточна Европа.<br /> <br />