"Подслушване и послушание" и "Вие сте президент на Република България. Страната е обхваната от масови протести, голяма част от хората са обединени от искането за забрана на политическите партии. Напишете обръщение към нацията, с което да покажете, че унищожаване на действащия политически модел и забраната на политическите партии няма да доведат до нищо добро".
Това са двете теми за писмения изпит по журналистика в УНСС, съобщиха от пресцентъра на учебното заведение. Темите изтегли в аудитория 2005 на УНСС кандидат-студентката Лора Цанова от Видин. 152 кандидат-студенти ще пишат по избор по една от тях.<br /> <br /> Критериите за оценка на писмените работи на кандидат-студентите са: знания, информираност, правилен подбор на фактите и оптимален подход при анализа и обобщението им, умение за журналистическа интерпретация, убедително защитена теза, оригинално и самостоятелно мислене, езикова култура и логическа последователност.<br /> <br /> На 15 юли (понеделник) e устният изпит по журналистика, на който ще се явят само кандидат-студентите, получили на писмения изпит оценка, не по-ниска от добър 4.00. През тази година УНСС ще приеме 50 студенти по журналистика.<br />