Двете кандидатки да оглавят Върховния касационен съд (ВКС) вече са готови с концепции за управлението му. Зам.-председателките на съда Павлина Панова и Таня Райковска, които се борят за началническото място, са поставили сходни проблеми и идеи, изложени на десетки страници.
И двете дами обръщат специално внимание на управлението на Съдебната палата в столицата, което е възложено на председателя на ВКС, съобщава &quot;Труд&quot;.<br /> <br /> Панова предлага художествено разнообразяване на сградата.<br /> <br /> &ldquo;В съдебната система в цялата страна работят магистрати и служители, които притежават редица творчески заложби и техните произведения биха могли да бъдат излагани в коридорите на палатата&rdquo;, пише тя в концепцията си.<br /> <br /> Според Панова в сградата трябва да има книжарница за юридическа литература.<br /> И тя, и конкурентката Райковска са на мнение, че не може само шефът на ВКС да отговаря за Съдебната палата. Затова Панова предлага той да бъде подпомаган от работна група с представители на всички съдилища и прокуратури, които се помещават там.<br /> <br /> Райковска също настоява за съвместен орган, но го нарича комитет. Тя набляга на нуждата в Съдебната палата да има кафене, което да предлага полуготова храна. Райковска твърди, че заради изискването от него да се печели, което е трудно в тази сграда, която е със сравнително ограничен достъп, кафенето в палатата е затворено от години.<br /> <br /> Извън битовизмите концепциите на двете съдийки също си приличат. Те сочат като проблем високата натовареност на върховните съдии. За да бъде намален броят на делата, Райковска предлага с промени в законите да бъдат ограничени казусите, които стигат до ВКС.<br /> <br /> Панова сочи като свой приоритет защитата на независимостта на съда.<br /> <br /> За финал Райковска обещава, че ако стане председател на Върховния съд, няма да спре да гледа дела и ще работи за ефективно, прозрачно и независимо правосъдие.<br /> <br /> Панова пък заявява, че сред основните задачи е да възстанови доверието на гражданите в съда. Тя обещава, че ще работи с отговорност и креативност за изграждането на ВКС като модерна институция./БЛИЦ<br /> <br />