Заплатите в държавната администрация трябва да бъдат съкратени с 25 на сто. Държавните разходи трябва да се съкратят с между 5 и 10%. Това заяви председателят на Единна народна партия (ЕНП) Мария Капон. По думите й тази мярка е непопулярна, но трябва да бъде предприета от правителството заради очакваните липси в бюджета в условията на финансова криза.

По думите на Капон България трябва да сключи спешно споразумение с МВФ. Корупцията трябва да бъде сведена до миниум. Липсата на пари на пазара ще направи корупцията още по-ожесточена и още по-силен стремежът на олигарсите да се доберат до държавните пари. Държавните пари са най-сигурните в условия на криза. Освен това държавата трябва да възстанови ДДС в размер над 1,1 млрд. лв. на българските фирми. Възстановяването на ДДС трябва да бъде правено в най-кратки срокове, за да може бизнесът да разполага със средства.

Института за политика и развитие към ЕНП е поръчал на ЕСТАТ да направи изследване. Директорът на ЕСТАТ Иво Желев каза, че според данните, у нас бизнес климатът е по-лош, от който и да е момент през 2002 г. В изследването са участвали 400 фирми от реалния сектор. Тази година се регистрира най-ниският процент на фирмите в добро състояние от 2002 г. насам. В най-лошо състояние са секторите търговия, строителство и транспорт. Според изследването затъващите компании са повече с два пъти от проспериращите. По думите на Евелин Виденов от Института за политика и развитие през първото тримесечие на 2009 г. се отчита намаляване на износа с около 30%, което прави загуби за 9 млрд. лв. за икономиката. Забелязва се спад и при чуждестранните инвестиции – 40 на сто. Това прави загуби в размер на 2,5 млрд. лв.
Десислава Вангелова,БЛИЦ