През първите два месеца на годината експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) направили проверка на работата на 105 общопрактикуващи лекари, съобщиха от осигурителната институция.
Проверени са лекари, които са издали голям брой направления за хоспитализация през 2009 г., като целта на проверката е да се установи дали на пациентите е оказана необходимата медицинска грижа в извънболничната помощ или се насочват директно за лечение в болница, уточниха оттам.<br /> <br /> Прегледани са общо 3801 здравни досиета на пациенти от цялата страна. Проверяващите са констатирали, че в 50% от случаите в здравните досиета на пациентите няма приложени епикризи от болниците. В резултат на това след изписването здравословното им състояние не може да се проследи адекватно и на много от тях не са направени предвидените в клиничните пътеки до 2 контролни прегледа след излизане от лечебното заведение.<br /> <br /> В проверените 3801 досиета са установени 706 нарушения, като 229 от тях са свързани с хоспитализацията на пациентите. В 193 от случаите са открити нарушения по диспансерното наблюдение, а в 162 &ndash; общопрактикуващите лекари са насочили пациенти за хоспитализация, без да са били изчерпани възможностите за лечението им в условията на извънболничната помощ. <br /> <br /> Открити са случаи на пациенти, изпращани в болница по социални причини, а не защото е&nbsp;влошено здравословното им&nbsp;състояние. <br /> <br /> В част от амбулаторните листове не са отразени индикациите за хоспитализация, включващи задължително обективни критерии за заболяванията, както и данни от извършените диагностични и лабораторни изследвания. <br /> <br /> В 30-дневен период преди хоспитализацията не е отбелязано влошаване на хроничното заболяване на пациента, проведените консултации със специалист или корекция на провежданото лечение, от което да е видна необходимостта от болнично лечение.<br /> <br /> Пациенти, страдащи от хронични заболявания на сърдечно-съдовата система (стенокардия, хипертонична сърдечна болест и др.), са насочвани за планова хоспитализация по клинични пътеки за сърдечна катетеризация след консултация със специалисти по кардиология, които не работят по договор за извънболнична помощ с НЗОК. <br /> <br /> В здравните досиета на пациентите липсват приложени документи от извършените консултативни прегледи, като те са отразени само в амбулаторния лист, издаден от джипито.<br /> <br /> В зависимост от тежестта на откритите нарушения само за месец януари са определени санкции в размер от 50 лв. до 2000 лв. на един лекар. <br /> <br /> Паралелно с проверките на общопрактикуващите лекари, контролните органи на НЗОК проверяват докторите-специалисти, лабораториите, аптеките и болниците. /БЛИЦ<br />