Противотуморните лекарствени продукти ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса на болниците още от 1 януари 2012 година.
Изразходваните средства против рак през януари ще бъдат заплащани от НЗОК на базата на отчетите на лечебните заведения за извършените дейности, след сключване на индивидуалните договори за 2012, съобщи&nbsp; пресцентърът на НЗОК. <br /> <br /> С близо една трета са се увеличили болните от рак спрямо миналата година, сочат данни на националната онкологична болница и ИСУЛ.&nbsp; <br /> <br /> В тази връзка лечебните заведения трябва да се снабдяват от 1 януари с необходимите медикаменти, съгласно действащите към момента договори за доставка, сключени по реда на Закона за обществените поръчки.<br /> <br /> Изразходваните средства през януари ще бъдат заплащани от НЗОК на базата на отчетите на лечебните заведения за извършените дейности, след сключване на индивидуалните договори за 2012 и договаряне на прогнозните стойности за дейностите, извършени след 1 януари.<br /> <br />