Транспортни фирми, работещи в Европа, си поръчват КАТ по телефона, пише "Труд". Пътните полицаи носят на място, в чужбина, регистрационни табели и малките талони на закупените камиони и автобуси.
От края на 2012 година служители на Пътна полиция са командировани в различни градове на Германия 17 пъти с цел &quot;работно посещение, свързано с регистрацията на МПС&quot;. От МВР не са пояснили на каква нормативна уредба се извършва тази дейност. <br /> <br /> Според разходните документи, вътрешното ведомство поема 30% от дневните на служителите си. Самолетните билети, пътните и спането се поемат от частните фирми. Катаджиите пътуват най-често до германските градове Вьорт и Алтенберге, където се произвеждат камиони.<br /> <br /> Посочени са и десетина &quot;работни посещения&quot; до тези градове.&nbsp; В &quot;Тарифа №4&quot; за таксите, които се събират от МВР, няма никакви регламенти как се вземат пари и как се осчетоводяват те извън България. <br /> <br />