Много от нас имат усещането, че никога не им стига времето. Ако работите в последната минута или не успявате да се вместите в сроковете, можете да подобрите управлението на времето си, за да намерите спокойствие в напрегнатата работна седмица. Количеството не е важно. За повечето хора доброто управление на времето означава да свършат повече неща за по-малко време. Ако просто зачеркнете 20-те задачи от списъка си за деня за 10 часа, успешна стратегия ли е това?

По-ефективно е да се фокусирате върху качеството. Управлението на времето означава да организирате и да планирате колко време отделяте за всяка една задача. По-ефективното управление на времето означава да вършите по-малко неща, но такива, които наистина са важни, т.е. да дадете приоритет на качеството пред количеството.

Когато не сте стресирани или претоварени, докато преминавате от една задача на следващата, ще знаете, че управлявате времето си по-добре.

Ето три начина да го направите.

1. Приоритизирайте задачите си според тяхната важност и спешност

Преди да се заемете със задачите от списъка си, преценете кои от тях са важни и кои – спешни. Това правило е известно като „принцип на Айзенхауер“.

Важните задачи помагат да постигнете личните си цели, докато

Спешните задачи са непосредствени, с незабавни последствия и те обикновено са свързани с постигането на целите на други хора.

Според този принцип задачите се разпределят на четири типа.

1. Важни и спешни

С тези задачи се заемате ПЪРВО. Това са или неочаквани проблеми, или такива, за които сте чакали последната минута. Можете да работите, за да избегнете това, но е важно да оставите време в графика си за непланирани изненади.

2. Важни, но не спешни

Тези дейности за важни за постигането на вашите цели, затова уверете си, че си оставяте достатъчно време да работите по тях.

3. Спешни, но не важни

Това са препятствията, които ви пречат да вършите собствените си задачи и обикновено идват от други хора. Свикнете да казвате „не“ твърдо и спокойно или да делегирате задачите, когато имате възможност. И все пак си оставете достатъчно време, в случай, че хората действително имат нужда от вашата помощ.

4. Нито важни, нито спешни

Винаги избягвайте тези задачи. Те са просто губене на време.

Основният ключ към по-доброто приоритизиране на задачите е да оставяте празнини, за да имате достатъчно време, ако нещо се обърка.

2. Използвайте матрици

Към всяка задача може да има различни подходи и всички те да са ефективни, но за да получите най-добър резултат с най-малко усилия е удобно да използвате матрици или установени модели на действие.

Открийте общите моменти в различните задачи и се опитайте да си изградите работен поток, в който можете да свършите спокойно всичко, без да губите допълнително време и енергия.

Да речем, трябва да напишете три статии за десет часа. Разделяте процеса на „изследване“, „писане“ и „редактиране“. След което разработвате метод, при който не смесвате трите типа работа.

3. Давайте си кратки сесии и почивки

Понякога, ако прекарате твърде много време върху една единствена задача, това може да се обърне срещу вас. Има момент, в който печалбата не оправдава инвестицията. За да подобрите управлението на времето си, помнете да не инвестирате твърде много време в определени задачи. Може да използвате техниката Помодоро, за да избегнете претоварването.

Тази техника, разработена през 80-те в Италия, е следната: структурирайте работата си на 25-минутни блокове. Работете съсредоточено само върху една задача и не прекъсвайте работата си с нищо.

Да речем, работите върху презентация и смятате, че тя ще ви отнеме около 2 часа. Разделяте на сесии от по 25 минути с кратки почивки между тях. Уверете се, че те не се засичат с други планове и ангажименти. Нагласете таймер за 25 минути и се заловете за работа. След като завършите един блок, отбележете отметка и направете 5-минутна почивка. Когато съберете четири отметки, починете си за 20 минути.

Източник: LifeHack, обекти.бг.