Хората, които имат много приятели, по-лесно понасят болката и като цяло са по-здрави. Това са установили учени от Оксфордския университет, а изследването е публикувано в списание Scientific Reports.
Според британските изследователи хормонът ендорфин помага на хората не само да изпитват удоволствие от общуването, но и да се справят лесно със здравословните проблеми. <br /> <br /> Колкото повече е количеството му в мозъка, толкова по-висок е прагът на чувствителност. Според специалистите ендорфинът може да действа като болкоуспокояващо по същия начин както и морфинът. <br /> <br /> Учените Катерина Джонсън и Робин Данбар стигнали до извода, че ендорфинът не само помага на хората да се справят с физическия дискомфорт, но и влияе на нивото на удоволствие от общуването. Поведението в обществото и привързаността към други индивиди е много важно за нормалния ни начин на живот, твърдят учените. <br /> <br /> За да докажат теорията си, те изследвали кръга на близките на 101 възрастни хора, като измерили и техния праг на търпимост на болката. В началото участниците в експеримента попълвали анкетна карта, а след това тряблвало да останат колкото се може по-дълго в неудобна поза. Тези с много приятели и близки издържали много по-дълго. <br /> &nbsp;