Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/, чийто член е КНСБ, се е ангажирала с широк кръг от действия в отговор на изключително тежката и задълбочаваща се финансова и икономическа криза, пред която сме изправени. Това се казва в писмо на президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов изпратено до министър-председателя Сергей Станишев и министъра на финансите Пламен Орешарски във връзка с Декларация на Глобалните синдикати за световната финансова и икономическа криза.
 Декларацията на Глобалните синдикати от Лондон представя предложения на МКП за справяне с кризата. Профсъюзите от страните на Г-20 ще я обсъдят на срещата на високо равнище на Г-20 в Лондон на 2.04.2009 г. с домакина на срещата - министър председателя на Великобритания и с другите правителства от Г-20.
Декларацията призовава лидерите на Г-20, в сътрудничество с други правителства и международни институции, да разработят стратегия от пет точки за справяне с кризата на първо място, а впоследствие за изграждане на по-справедлива и устойчива световна икономика за бъдещите поколения. Тази стратегия трябва:
- Да приложи координиран международен план за възстановяване и устойчиво развитие с максимално въздействие върху създаването на работни места, фокусиран върху обществено финансиране, активни трудово пазарни политики, защита на най-уязвимите чрез разширени мрежи за социално подпомагане, и инвестиции в „зелената икономика”, чрез които световната икономика да поеме по пътя на производство с отделяне на по-малко въглерод.
- Да национализира фалиралите банки незабавно, за да възстанови доверието във финансовата система. Да създаде нови правила и механизми за контрол на глобалната финансова система с пълно ангажиране на акционерите.
- Да се бори срещу риска от дефлацията на заплатите и да спре растежа на неравенството в доходите чрез разширяване обхвата на колективното договаряне и стабилизиране на институциите за определяне на заплатите.
- Да подготви почвата за широкомащабно и амбициозно международно споразумение във връзка с изменението в климата на предстоящата конференция на ООН за изменението на климата (СОР15) в Копенхаген през декември 2009 г.
- Да създаде законова рамка от норми и инструменти на международните икономически и социални институции – МОТ, МВФ, Световната банка, Световната търговска организация и ОИСР, като същевременно реформира тези институции и изгради ефективно и отговорно управление на световната икономика.
Президентът на КНСБ се обръща към българското правителство за подкрепа на гореспоменатите позиции чрез различни свои интервенции в страната и взаимодействие с други правителства. /БЛИЦ