Масово кметове отказват да бъдат проучвани за допуск до класифицирана информация, но в същото време получават нерегламентирано такива данни. Това стана ясно от представения днес годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Кметове делегирали права на свои служители с допуск и после подписвали документите, което е нарушение. От комисията определиха обаче тези случаи като маловажни. Според доклада, установени са 26 случая на нерегламентиран достъп до секретна информация, в 30 е констатиран незаконен достъп до поверителни данни, хора с изтекъл или отнет допуск са имали достъп до секретни документи.<br /> <br /> Все пак няма умишлен непозволен достъп до класифицирана информация, се казва в годишния отчет.<br /> <br />