Известният социолог Кънчо Стойчев подходи с чувство за хумор към най-популярната тема в държавата и сподели, че пенисът Кънчо носи именно това име.
&ldquo;Аз лично съм излязъл от активния секс. Въобще не се обиждам и считам, че кампанията е направена специално за мен и съм много благодарен&rdquo;, каза през смях пред в. &quot;Всеки ден&quot; Стойчев. <br /> <br /> &ldquo;Кампанията идеално съвпада с целите и задачите ми&rdquo;, прояви чувство за хумор той. Социологът смята, че кампанията за безопасен секс е напълно навременна и той също ще се възползва от нея. <br /> <br /> &ldquo;Колкото повече се усмихва този народ, толкова по-добре&rdquo;, пък бе реакцията на близкия приятел и колега на Кънчо Стойчев &ndash; Андрей Райчев. <br /> <br /> &ldquo;Не мога да кажа по-добро нещо от това, което каза Любен Дилов &ndash; &ldquo;Ако моят приятел е най-известният пенис в държавата, аз би трябвало да съм неговият ляв или десен ташак&rdquo;. <br /> <br />