Да се провежда активна политика по доходите, гарантираща нарастване на жизнения стандарт на населението. Това настоява Изпълнителният комитет на КНСБ в специална позиция до медиите.
Според синдикалистите сред най-важните мерки трябва да бъде повишаване на&nbsp;минималната работна заплата до 290 лв. още от 1 юли тази година. В момента най-ниското възнаграждение е на нивото си от миналата година - 240 лв.<br /> <br /> На България е нужна комплексна и дългосрочна програма и за модернизиране на националната осигурителна система и системата за социална защита, категорично е ръководството на КНСБ. От синдиката настояват да се работи за подобряване събираемостта на осигурителните вноски, за&nbsp;овладяване на демографските предизвикателства пред пенсионната система, както и да се усъвършенства защитата при безработица, да се създадат ефективни гаранции за достъп до здравни грижи на гражданите, независимо от техния социален статус.<br /> <br /> Да се насърчава заетостта във високотехнологичните сектори и да се разкриват &bdquo;зелени&rdquo; и &bdquo;бели&rdquo; работни места, се казва още в позицията на синдиката.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Страната има нужда от нов тип антикризисна политика, основана на възстановяване чрез растеж и заетост, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.