С протестни лентички „КНСБ: За достоен труд! За достойно заплащане” отбелязват синдикатите Международния ден за достоен труд. Шофьорите в редица ключови градове шофират със запалени фарове, по предприятия и ведомства са разлепени цветни плакати, носещи логото на Международната конфедерация на профсъюзите, КНСБ и кампанията „За достоен труд! За достойно заплащане”.

Световният ден за достоен труд се организира от Международната конфедерация на профсъюзите, която представлява интересите на 168 милиона работещи по целия свят. В организацията на събитието участва Европейската конфедерация на профсъюзите.
Досега в МКП са постъпили заявки за 350 събития в повече от 100 страни, от повече от 200 члена на МКП и нейни организации -партньорки.

Такива акции се провеждат в Австрия, Франция, Великобритания, Германия и Белгия.
Основните искания са за повишаване на минималните брутни работни заплати и еднакво третиране на новопостъпили работници на работното място, свободни преговори във всички сектори на икономиката с цел договаряне на по-високи брутни заплати, по-нататъшно развитие и задълбочаване на солидарността в обществото - осигуряване на повече средства за социално осигуряване, запазване федералния характер на социалното осигуряване, спиране на покачването на цените на горивата и електроенергията, намаляване и контрол върху цените на продуктите от първа необходимост, по-справедливо данъчно облагане – мерки за подобряване покупателната способност на ниско и средно заплатени групи работници, намаляване на данъците върху работните заплати, по-справедливи данъци върху приходите от капитал и богатство, прекратяване на „данъчната дискриминация” на женените безработни, постигане на по-високо качество на публичните услуги. /БЛИЦ