Трета седмица продължават протестните действия на колектива на „ТЕЦ-Варна”. На 9 февруари, тази сутрин, от 7.15 ч. пред административната сграда на „ТЕЦ- Варна” работници и специалисти изразиха своя протест и основни искания за сключване на Колективен трудов договор (КТД) и увеличение на работните заплати. Поради липсата на отговорен диалог и нарастване на социалното недоволство, тази сутрин ръководството на КНСБ се обърна към мениджърския екип на ТЕЦ-Варна и ръководствата на СО на КНСБ и КТ „Подкрепа” във фирмата с декларация.
Според КНСБ социалното напрежение е провокирано и от намеренията на ръководството за сериозно редуциране на персонала - без ясна визия за необходимостта от работна ръка за нормална и безопасна производствена дейност.
Ръководството КНСБ призовава за отговорен диалог и преговори, за сключване на нов КТД, за увеличение на работните заплати, с което да осигури достойна издръжка на работниците и семействата им.
При липса на отговорен диалог или административен натиск за едностранно налагане решения на работодателя, Ръководството на КНСБ категорично заявява, че ще подкрепи всички законни действия организирани от Синдикалните организации в дружеството, се казва в документа. /БЛИЦ