1. Кутии Когато сънувате кутии, това означава, че усещате, че нещо се крие от вас. Празната кутия вероятно показва чувство на неудовлетвореност. Много кутии означават, че имате проблеми с чувствата си и вие ги криете.
<strong>2. Телефони</strong><br /> <br /> Звънящ телефон означава, че някаква част от личността ви най-накрая се е свързала с пътя на живота, който ви е толкова необходим. Може би най-ключовият момент от живота ви е точно зад ъгъла. Ако не отговаряте на телефона, вероятно подсъзнателно не искате тези промени.<br /> <br /> <strong>3. Летене на сън</strong><br /> <br /> Полет в съня като правило, е осъзнат сън. Тези видове сънища са призив за събуждане на вашето подсъзнание. Полет в съня може да означава, че изпитвате трудности в живота си и се опитате да се издигнете нагоре.<br /> <br /> <strong>4. Луна</strong><br /> <br /> Сън с Луна говори за ваш скрит, невидим, или може би слабо разкрит творчески потенциал, който вие се страхувате да разкриете&nbsp;<br /> <br /> <strong>5. Път</strong><br /> <br /> Пътят е символ на вашето пътуване през живота. Ако сънувате чист, асфалтиран път или пътека, значи виждате бъдещето си позитивно и ярко. Ако пътя е мътен, мъглив, на който е трудно да се ориентирате, значи ви е страх за бъдещето.<br /> <br /> <strong>6. Цветя</strong><br /> <br /> Да видите разцъфтяващо цвете означава, че ще се проявят нови възможности в живота ви. Ако видите покарало растение, това може да означава, че някои от вашите усилия в живота ще започнат да цъфтят и да дават плодове. Мъртви цветя означават, че важна глава от живота ви може да бъде завършена.<br /> <br /> <strong>7. Вода</strong><br /> <br /> Водата в сънищата ни отразява нашите житейски амбиции. Ако сънувате океана, това може да означава, че сега е време за големи възможности и е време да се поема риск. Ако сънувате малки потоци и малки водоеми, може да е знак за неприятности.<br type="_moz" />