За предварителен финансов анализ и анализ на ефекта от евентуалното създаване на специализирани съдилища призоваха председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев и заместникът му Гроздан Илиев, съобщи БНР.
Колко пари ще струва на България специалното правосъдие и как ще бъдат избиран хората, които ще го въздават, с какви точно дела ще се занимава спациалният съд и какви ще са гаранциите при образуването им така че да бъдат гледани именно от този съд. Това бяха въпросите, които според Лазар Груев и Гроздан Илиев трябва да получат предварителен отговор, преди да се стигне до създаването на новите структури.<br /> <br /> Двамата коментираха и обсъждания проект за нов закон за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин. Те поставиха акцент върху въпроса за гаранциите за човешките права при откриването на процедура по конфискация, без да има предварително произнесена осъдителна присъда. Ясен регламент кой ще доказва избора на членове на комисията за конфискация с квалифицирано мнозинство и точен критерий за това що е то необяснимо богатство - това са ключови отрговори, които според Гроздан Илиев трябва да бъдат дадени при приемането на новия закон. <br /> <br /> В средата на октомври и по двата законопроекта ще има становища на Венецианската комисия. <br /> <br />