Старозагорският окръжен съд се произнесе с решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, по дело срещу Ариф Салим Ахмед от Стара Загора. Това е шестнайсето спечелено дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Стойността на отнетото имущество е 458 000 лв.
Териториалната дирекция на комисията в Хасково е започнала проверка срещу Ариф Ахмед по сигнал от прокуратурата, Ахмед и неговата съпруга са придобили имущество със значителна стойност със средства, получени от трансфер на проститутки в Чехия.
Ариф Ахмед  е набирал, укривал, транспортирал лица с цел да бъдат използвани за развратни действия чрез въвеждането им в заблуждение, е доказала прокуратурата, което по смисъла на закона е престъпление по чл.159 б, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2 т.2, пр.2 и т.6, вр. ал.1 от НК, което престъпление попада в приложната поле на чл.3, ал.1, т.4 от ЗОПДИППД. Деянията се отнасят към периода 2002г. -  февруари 2006г. в Стара Загора, с. Кортен, с. Дъбово и Прага.  Ахмед и съпругата му нямат придобити доходи от законен източник за периода 1997г.- 2006г., а същевременно имат разходи за престой в чужбина и покупки на недвижимо имущество.

Старозагорският окръжен съд реши да се отнеме в полза на държавата, следното имущество:
- дворно място в гр. Стара Загора с площ от 800 кв.м.;
- жилищна сграда, състояща се от сутерен, партер и три жилищни етажа с прилежащи два стопански обекта: кафе – аператив и магазин за хранителни стоки. Общата площ на постройките е 286.30 кв.м., а РЗП – 837 кв.м. /БЛИЦ