Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, срещу Кирил Малчиковски, с постоянен адрес гр. София. Комисията претендира за отнемане в полза на държавата, на имущество на обща стойност от 1 605 400 лв., на колкото е оценено придобитото от лицето и неговото семейство имущество, за което не са установени законни доходи, съобщиха от ведомството.
Комисията започна проверка срещу лицето, след получено уведомление през март 2008 г. от Окръжен съд – Монтана, за влязла в сила присъда, за извършено престъпление (Малчиковски е пренесъл през границата на страната, без знанието и разрешението на митниците – прекусор – оцетен анхидрид, предназначен за търговски и производствени цели в особено големи размери).
Въз основа на събраните данни, комисията образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и през м. ноември 2008 г. внесе мотивирано искане до Окръжен съд – Видин за допускане на обезпечение на бъдещ иск. С Определение и Обезпечителна заповед, Видинския окръжен съд допусна обезпечение на бъдещ иск върху притежаваното от проверяваното лице имущество.
Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество, придобито от лицето и неговото семейство през проверявания период (от 06.05.1989г. до 01. 10. 2008 г.) имущество, за което липсват данни за законни източници, а именно: апартамент в гр. Видин, с площ от 51 кв.м.; дружествени дялове от капитала на „Глобал Лоджистик” ЕООД, в размер на 5 000 лв.; дружествени дялове от капитала на „Глобал Канстракшън” ЕООД, в размер на 5 000 лв.; 26 броя игрални автомати на обща стойност 170 000 лв., с година на производство от 2006г. до 2008 г., за които са издадени разрешения за организиране на хазартни игри на името на „Глобал Лоджистик” ЕООД ; сума от продажбата на ресторант „Белите брези” в гр. Видин.
Делото, заведено от комисията, ще бъде гледано във Видинския окръжен съд. /БЛИЦ