До 28 декември тази година всеки абонат на “Глобул” може да съди мобилния оператор, след като се включи в колективния иск, който Комисията за защита на потребителите ще внесе в Софийския градски съд. Това става ясно от сайта на комисията, която е подчинена на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
В сайта си комисията уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу &bdquo;Космо България Мобайл&rdquo; за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. 76 от &bdquo;Общите условия на компанията за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги&rdquo;, която комисията счита за неравноправна.<br /> <br /> Общите условия биват подписвани от всеки потребител, който реши да вземе услуга на срочен договор от мобилния опратор. Обикновенно те са написани с дребен шрифт и в бързината си да излязат от магазина повечето потребители дори не обръщат внимание какво подписват. <br /> <br /> Спорната точка гласи, че при неизпълнение от страна на потребителя на задължението му към оператора да плаща в срок всички суми, дължими от него в уговореното количество и на уговореното място, то &ldquo;Глобул&rdquo; има право едностранно да прекрати индивидуалния договор с него, ако има изискуеми задължения по други договори, сключени между потребителя и &ldquo;Глобул&rdquo;, те да бъдат платени. Обикновено практиката е при забавяне да се платят няколко такси, абонатите на оператора губят номерата си и според сключения от тях договор дори трябва да платят всички оставащи сметки до края на договора си заедно с натрупаните до момента такива.<br /> <br /> Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийския градски съд, в едномесечен срок от 28.12.2012 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса или съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.<br /> <br />