Конституционният съд поема казуса с местните данъци и такси. Данък сгради и такса смет влизат при конституционалистите след питане на Върховният административен съд. Днес магистратите от седмо отделение на ВАС спряха съдебно производство и внесоха питане до Конституционния съд дали има несъответствие на текстове от Закона за местните данъци и такси с конституционното изискване гражданите да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
<p>Става въпрос за три текста от Закона за местните данъци и такси, според които гражданите дължат налози за имотите си, без значение дали ги използват или не. Член 60 от Конституцията казва, че: &quot;гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество&quot;, но пък според чл. 17 правото на собственост се гарантира и защитава от закона, а частната собоственост е неприкосновена.</p> <p>&quot;В мотивите си да прехвърли казуса на КС административните магистрати използват многобройна практика на Съда по правата на човека по съдържанието на правото на мирно ползване на собствеността, което държавите по Конвенцията са длъжни да осигурят на всяко физическо и юридическо лице&quot;, съобщават от ВАС. От съобщението до медиите става ясно, че съдиите имат съмнение относно дължимостта на данък за имот, който по силата на законова норма и акт на МС, не може да се използва от собственика. <br /> <br /> Конституционните съдии ще трябва да решат въпроса за нуждата от справедливо равновесие между защитата на правото на собственост и изискванията на обществения интерес &ndash; както относно ограниченията на собствеността, така и относно имотните данъци, които се дължат. Това е задължително изискване на правовата държава.</p> <p>Делото във ВАС бе образувано по жалба на дружество &quot;Ес Пи Дивелопментс&quot; ЕООД срещу решение на Административен съд &ndash; София град (АССГ), припомня &quot;Правен свят&quot;. Дружеството притежава два терена в регулация в район &quot;Красна поляна&quot; в София. Към декември 2009 г. обаче, съгласно изменения в устройствения план е променен статутът на имота - вместо за застрояване той е определен за отчуждаване и озеленяване. На запитване на дружеството от декември 2009 г. до председателя на Столичния общински съвет, кмета на Столична община и главния архитект на общината какъв е графикът за изпълнение на влезлия в сила общ устройствен план на София, така и не последвал отговор от нито един от тях. Същевременно обаче на дружеството е начислен над 3000 лв. данък за имотите със съответните лихви. Дружеството оспорва данъчния акт, но той е потвърден, включително и от АССГ</p>