Разпространението на програмите на bТV Media Group ще бъде прекратявано в мрежите на кабелните оператори в страната, поради едностранното прекратяване на договорите от страна на медийната група, съобщиха от Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори /БАККО/. В нея членуват 21 кабелни и сателитни предприятия.
Спирането на програмите е неизбежно и не зависи от волята на предприятията, тъй като договорите са прекратени едностранно, без възможност за какъвто и да било избор на операторите. В случай, че те продължат да излъчват програмите на БТВ след като договорите им са прекратени, това би представлявало нарушение на Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/ и Закона за авторското право и сродните му права /ЗАСП/, което никой от нашите членове не може да си позволи да направи, заявиха от БАККО.<br /> <br /> Задължителен пакет от всичките 6 програми на bTV, без възможност за закупуване на права върху една или няколко от тях и нови неизпълними условия без наличието на прозрачна тарифа с ясни принципи на ценообразуване, са причина за възникналия спор между оператори и медията. Поставените от bTV нови изисквания към някои от операторите са на път да ги принудят да увеличат драстично цените на крайните потребители.<br /> <br /> Асоциацията не може да остане безучастна спрямо поведение, което е във вреда на телекомуникационните предприятия, на останалите доставчици на съдържание и най-вече на многобройните потребители. Асоциацията вече потърси възможности за провеждане на срещи и нормални преговори, тъй като в този спор всички са губещи, категорични са от БАККО.<br /> Надяваме се bТV Media Group да прояви отговорно отношение към милионната си аудитория, конструктивност и гъвкавост при предлагане на своите програми без задължителното им пакетиране&rdquo; настояват от асоциацията на операторите.<br /> <br /> Основна задача на Асоциацията в този случай е да съдейства и участва активно за разрешаване на проблема при условия, приемливи за всички страни. В организацията членуват 21 кабелни, сателитни и други комуникационни предприятия с над милионна аудитория и над четиридесет процентен дял от пазара на платена телевизия./БЛИЦ<br />