Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изрази задоволство от внесения от министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова и министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев сигнал за незаконното администриране на регулаторен режим за регистрация на търговски обект, съобщиха от организацията.
В писмо до двамата министри изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов определи действията на двамата министри като „изключително навременни” и изрази своята готовност за сътрудничество в тази област.
Сигналът до главния прокурор Борис Велчев беше внесен на 2 септември 2008 г. и се отнася за 95 общински администрации, които незаконно администрират режим за регистрация на търговски обект, припомнят от КРШИБ. Този режим носи различни наименования в различните общини – напр. „разрешение за упражняване на търговска дейност”, „регистрация за упражняване на търговска дейност”, „уведомление за упражняване на търговска дейност” и др. Във всичките му разновидности обаче той не е регламентиран в закон и не е предвидена и законова делегация на общинските съвети да уреждат с подзаконов акт параметрите на посочената търговска дейност. Администрирането на такъв регулаторен режим означава допълнителна тежест за бизнеса, а също така носи и корупционен риск.  /КРИБ