Криминалният психолог Росен Йорданов е направил професионален психопортрет на Цветан Василев, публикуван от „24 часа”. Според него банкерът е „Авторитарен, мнителен, с неприкрита претенция за величие”.
&bdquo;Публичният образ на Цветан Василев, както и естеството и насоките на неговите действия , станали обществено достояние, очертават картината на личност с изразена прагматична насоченост, трезви, но и утилитарно нюансирани житейски разбирания и възгледи&rdquo;, смята психологът.<br /> <br /> Той е открил, че в личностен аспект у банкера изпъкват силната потребност от утвърждаване на индивидуалността и високо ниво на аспирации и претенции. <br /> <br /> &bdquo;Наблюдават се също амбивалентност и напрежение във вътрешен план, което се появява в осезаемата разлика между начините му на поведение и държание в &bdquo;контролирана&rdquo; и &bdquo;неконтролирана&rdquo; от него среда&rdquo;, продължава анализа си Йорданов.<br /> <br /> Заключението на експерта е, че с годините разминаването на идентичностите му като вътрешно самоусещане и самооценка и външната валидизация на образа му се е задълбочило драматично.<br /> <br /> &bdquo;Емоционално наранен в детството, той е целеустремен, конкурентен, но избягва директните сблъсъци. За него властта и силата са по-важни от обичта. В недирижирана среда е объркан, тревожен и дори свенлив&rdquo;, смята криминалният психолог.<br /> <br /> Изводът, който прави Йорданов е, че зад ехидната надменност и праволинейния прагматизъм на олигархичните интереси, които персонифицираха публичният образ на този човек се спотайват и неговите психологични проблеми и социално ориентирани нужди от одобрение, харесване и дори възхвала. /БЛИЦ<br /> <br />