До дни Европейският парламент ще приеме Доклад срещу сексуалното насилие и експлоатация на деца, съобщиха от МВР. С документа се криминализира съзнателният достъп до детски порнографски материали в интернет. “Виртуалните престъпления – реална заплаха за нашите деца” бе тема на международна среща днес в столицата.
Министърът на вътрешните работи Михаил Миков и Тони Стрепел – ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент за България, откриха работната среща.
Международният форум се организира по идея на депутатите от Европейския парламент Илияна Йотова и Филиз Хюсменова, съвместно с Информационното бюро на ЕП за България и Дирекцията за борба с организираната и тежката престъпност при МВР.
В словото си министър Михаил Миков благодари на инициаторите за идеята на кръглата маса и посочи, че тя е изключително навременна. Провеждането на форума е в контекста на френското председателство, както и на факта, че България е особено застрашена от вирутални престъпления срещу децата поради социално-икономическото си развитие и съществуващата бедност в определени етнически и социални групи, посочи още Михов. България е една от първите страни, приели Конвенцията за престъпленията в киберпространството на Европейския съвет. Документът има отделни раздели за борба с детската порнография. „България извървя своите стъпки”, заяви министърът и допълни, че с промените в Наказателния кодекс ще бъдат приложени конкретни текстове от конвенцията. Той пожела на участниците в срещата посланията и изводите й да достигнат до колкото се може повече хора.
Депутатът от Европейския парламент Илияна Йотова посочи, че според изследване на „Евробарометър” за миналата година 74% от младите хора между 12 и 15 години използват интернет най-малко три часа на ден. „На практика всички запитани са казали, че по случайност са попаднали на порнографски изображения. Фондацията за наблюдение на интернет говори за ръст от 16 % при злоупотребите с децата чрез интернет”, посочи Йотова. Тя припомни данните на „Интерпол”, според които всяка година в интернет пространството се предлагат 500 хиляди нови оригинални детски порнографски изображения и 550 хиляди изображения на злоупотреби с 20 хиляди деца. От тях само 500 са били спасени и идентифицирани през 2001 г. Във Великобритания ръстът на порнографските сайтове е рекорден. Илиана Йотова припомни, че през 1999 г. ЕС е открил първата си програма за по-безопасен Интернет част от екшън плана на ЕК. Тя е петгодишна и основните й цели са свързани със създаване на мрежа от контактни линии, насърчаване на авторегулацията на операторите и доставчиците и съставяне на етичен кодекс на поведение.”Само след броени дни ЕП ще гласува новата, трета програма за периода 2009 – 2013 г. В нея са залегнали четири основни линии за действие – борба с незаконното съдържание и Интернет злоупотребите, насърчаване на по-сигурна онлайн среда със специални технологични инструменти, повишаване на информираността на гражданите, засилване на международното сътрудничество и обмяната на добри практики”.
“България провежда последователна политика за осигуряване безопасността на децата в Интернет. МВР, Държавната агенция за закрива на детето, Държавната агенция за информационните технологии и съобщения, неправителствени организации могат да се похвалят с теоретични разработки и с конкретни действия” подчерта в експозето си ”Безопасността на децата в интернет – от европейската политика до прилагането й в България” Филиз Хюсменова, член на Европейския парламент. Страната ни е сред първите, подписали основополагащ документ на Съвета на Европа, свързан с продължаващите усилия за повишаване безопасността на Интернет пространството - Конвенцията за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба от 2007 г. Но България може да приеме още законодателни мерки за по-нататъшното осигуряване на безопасността на Интернет-пространството и борба с престъпленията и правонарушенията в Интернет, допълни още Хюсменова.
Явор Колев, главен инспектор в сектор ”Компютърни престъпления” при Дирекция ”Противодействие на организираната и тежка престъпност” каза, че в България има структури, които адекватно противодействат на компютърните престъпления. Законът за МВР позволява ефективна и своевременна намеса. Около 600 000 домакинства имат интернет, това представлява 25% от населението в страната. Колев посочи като устойчива тенденция нарастването на броя на престъпленията срещу деца и компютърните измами. Едно от основните престъпления е обменът на педофилски материали посредством онлайн комуникация и торенти, както и виртуално блудство чрез онлайн комуникации. По думите му засега не се предвижда ефективно наказание за онлайн блудство, а наказанието за притежание на педофилски материали е една година лишаване от свобода.
Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Христо Монов припомни данни от национално изследване, направено през 2006 година от НЦИОМ. Според което децата възприемат чата като игра, чрез която могат да “разкрасят” своята личност. Според изследването - 83 % от анкетираните деца общуват онлайн, а 76% от тях играят онлайн игри. 15% от участниците в изследването и 21 % от анкетираните не обсъждат с никого опита си от общуването в мрежата. Предстои страната ни да приеме Конвенция на Съвета на Европа срещу сексуалното насилие и експлоатация на деца, с която се криминализира съзнателният достъп до детски порнографски материали в интернет.
 Елин Нилсен, директор “Връзки с ЕС” в Orange – Frans Telecom Group представи доклад на тема ”Мерки за защита на децата при Orange”. Тя посочи, че в момента национални кодове има в 24 от 27 държави членки на ЕС. Те обслужват 550 милиона клиенти в Европа, представляващи 96 % от всички мобилни оператори, подписали Европейската рамка за по-безопасно използване на мобилните комуникации. Сред тях са и четири български доставчици на мобилни услуги. Европейската комисия за мониторинг е подчертала необходимостта операторите периодично да преглеждат националните кодове, защото много мобилни оператори излизат извън тях. “GSMA Mobile Alliance” се занимава с нелегалното съдържание, касаещо детската порнография и има глобални инициативи - да бъде приложена рамката към всички пазари, не само в страните от ЕС. Основно задължение на членовете е да приложат процедурите по премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца от техните сървъри, следейки инструкциите, одобрени от националните правораздавателни агенции или делегираните организации, допълни още Елин Нилсен. Част от мерките, които се прилагат, са обучения на учители и родители чрез разпространяването на онлайн брошури, както и мерки, препоръчани от европейската рамка за по-безопасно използване на мобилните телефони от деца. През 2008 г. се финализира план за разполагането на интернет филтри във всички държави.
Експозе “Да обучим обучаващите – холандски опит в обучението на родители и учители” представи Коос-Ян Шаутен, директор на webfactory България и председател на българо-холандския бизнес клуб. Доклади по темата за заплахата за децата от виртуални престъпления изнесоха още представителят на фондация “Партньори България” Деяна Кюрчиева, Тодор Захов, зам.-председател на обществения съвет за безопасен интернет както и Георги Апостолов от фондация “Приложни изследвания и комуникации”. /БЛИЦ