Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съобщиха от съда. Решението е подписано с особено мнение от съдиите Румен Янков и Благовест Пунев и със становище от съдията Васил Гоцев.

Съдът е разгледал на открито заседание вчера дело, образувано на 18 април по искане на националния омбудсман. Искането е да се установи противоконституционност на разпоредбата.  Според чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, "Право да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти, като открие аптека, има само магистър-фармацевт, регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон - едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност, по законодателството на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство. В предмета на дейност на търговеца задължително се вписва осъществяването само на търговия на дребно с лекарствени продукти." Промяна в същия закон, която отменя този принцип, вече се разглежда от Народното събрание и се очаква в близките дни да бъде одобрена на второ четене. Така всеки  търговец ще има право да продава лекарства. /БЛИЦ