Повече от 60 майстори ще вземат участие в тазгодишния Международен панаир на народните занаяти – “Етър 2008" . Мероприятието ще се проведе от 5 до 7 септември 2008 г. Панаирът се организира за шеста поредна година от Министерството на културата, община Габрово и архитектурно-етнографски комплекс “Етър”.
По време на панаира ще бъдат представени занаятите грънчарство, сарачество тъкачество, , кошничарство, куюмджийство, бакърджийство, ножарство, иконопис и други. Участие в панаира ще вземат и представители на Румъния, Молдова, Чехия, Мароко, Япония, Русия. Ще се проведе и “майсторска” надпревара, в която ще се състезават майстори грънчари от цялата страна. Основно изискване към участниците в състезанието е спазването на традиционните за занаята техника на изработка, украса и използван инструментариум.
В изпълнение на европейска директива за децентрализация и развитие на общините и регионите в България, Министерството на културата е прехвърлило собствеността на “Етър”-а на община Габрово.

Зам.-кметът по културата на община Габрово Нели Савчева обясни, че с всяка изминала година международното участие в панаира става все по-голямо, като се показват и нови неща. /БЛИЦ