Музей "Възраждане и Учредително събрание" притежава ценна находка, която би била интересна за всеки посетител. 

Ножът на Филип Тотю (1830 – 1907 г.) е един от многото любопитни предмети там. Той е изработен от кост и желязо. 

Обща дължина 45 см, дължина на клина 33,4 см, дължина чирени 9,7 см.

Тялото е изковано в едно с пластинчатата ръкохватка, клинът е леко извит, едностранно заточен.


От дясната му страна е набито клеймо на майстора, който го е правил. Чирените са от бяла кост. Прикрепени са към клина посредством три железни нита.