С правилна перспектива и подходящо уловена светлина може лесно да създадете забавни, тайнствени или дори объркващи фотографии. Вижте 25 примера, в които сенките, които хвърлят обектите на снимките са далеч по-оригинални, представени от highviewart.com.
<img width="510" vspace="2" hspace="2" height="404" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/22(1).jpg" alt="" /><img width="510" vspace="2" hspace="2" height="259" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/1(1).jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="316" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/2.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="663" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/3.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="323" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/5.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="368" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/6.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="395" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/7.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="630" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/14.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="617" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/16.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="510" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/18.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="309" border="2" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201407/21.jpg" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="338" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/23.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="323" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/24.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/8.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="641" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/9.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="323" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/10.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/11.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="680" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/13.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="396" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/15.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="680" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/12.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="680" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/17.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="344" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/19.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/20.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="681" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201407/25.jpg" alt="" /><br /> <br />