Етнографският музей в Елхово има нов статут. С решение на Общински съвет Елхово след съгласуване с Министерството на Културата профилът на музея се промени от Cпециализиран етнографски в Етнографско-археологически музей, съобщи кореспондентът на БЛИЦ. Това е своеобразен подарък за 50-та годишнина на музея и успешен финал на продължилата 14 месечна кореспонденция с Министерството на културата.
Средището на етнографията в Елхово е създадено през 1958 г. През 1966г. с решение на Министерството на културата е специализиран като етнографски. Още от създаването му във фонда на музея се събират, съхраняват, опазват и популяризират експонати за колекцията по археология. Тази дейност е извършвана от специалистите в музея без да провеждат археологически разкопки, а поради професионалната им убеденост за опазване на недвижимите паметници на културата. Така са съхранени уникални за миналото ни ценности от района на Елховско, които са известни на специалистите. В момента колекцията “Археология” наброява над 550 фондови единици. От шест години насам музея експонира в зала от 100 кв.м. археологическата си колекция.
От Агенция за държавни вземания – Бургас се предават на музея всички предмети с археологически характер, конфискувани от органите на МВР при акциите срещу иманяри в района на Елховско.
Всички дарители са пожелали дарените от тях предмети с археологически характер да остават на територията на общината. Един от тях /меден слитък / вече е участвал в националните изложби “Златото на траките” в Германия и Швейцария, както и в Националната археологическа изложба в НАИМ – БАН през декември 2007 г.
На територията на Община Елхово вече четвърта година работи екипът на експедиция “Странджа” с ръководител д-р Даниела Агре. Като зам. ръководител в експедицията е включен директорът на Етнографския музей. Изпълнявайки ролята си на субект в държавната политика по опазване паметниците на културата общината е сключила договор с ръководството на Археологическия институт с музей към БАН за подпомагане дейността на експедиция “Странджа”. За археологическа база на експедицията община Елхово е предоставила два апартамента в с. Бояново. От 2005 г. до сега археолозите са направили сензационни открития в Голямата могила край с. Маломирово, долмените край с. Г. Дервент, златното съкровище в Райкова могила край с. Стройно през 2007 г. и разкриването на изцяло запазената антична колесница край с. Борисово това лято. Но поради факта, че музеят в Елхово има статут на етнографски се създават изкуствени пречки предметите от тези разкопки, които не са от национално значение, да остават в Елхово.
Водени от тези мотиви четиринадесет месеца ръководството на община Елхово и етнографския музей водят кореспонденция с Министерството на културата, за да се промени профила на музея. В резултат на водените разговори, лични срещи с минитър Данаилов и подкрепата на общественици в началото на ноември министър Данаилов съгласува промяната на профила на музея. На последното си заседание от 18.11.2008 г. общинските съветници промениха профила на музея в Етнографско-археологически музей. Това е предпоставка за развитие на културно-исторически туризъм в района и превръщането на Елхово в атрактивен туристически център.
Мери Александрова, БЛИЦ