Неизвестен досега монограм откри археологът Мирко Робов при проучванията на Южната крепостна стена на хълма Трапезица, съобщава в-к "Янтра днес".
Надписът е напълно запазен и спада към глазурните монограми, украсени със сграфитотехника. Върху находката ясно личи голяма буква “Т”, а от двете страни на вертикалната хаста са развити отгоре надолу буквите “С”, “Д”, П”, “Y” и “Н”. В горната си половина той силно наподобява монограма на преподобни Теодосий Търновски, открит до игуменарницата на средновековния Килифаревски манастир. с подобни монограми той е подписвал свои произведения, обяснява Мирко Робов. Археологът твърди, че на Трапезица се оформя изцяло нова група от подглазурни монограми.
Новата находка се състои от 6 букви, а намираните досега са били само със знака. Явлението се свързва с култа към владетеля, патриарха, светци, патрони на важни столични храмове, като църквата "Св. 40 мъченици".

Тепърва предстои монограмът да бъде разчетен и може да се окаже, че това е личният знак на някой от търновските патриарси, дори и на свети Теодосий.
В помещенията по протежение на Южната крепостна стена са открити множество монети и интересни изображения върху сграфитокерамика като птици и фрагменти от змей. Всички те са от столичния период на Търново от XII до XIV век.  /БЛИЦ