Дирекция “Култура” на столичната община организира през тази година трето издание на националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”, съобщиха от там. Конкурсът е анонимен и тази година стихотворенията трябва да са на тема „София – 130 години столица на България”.
Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в седем екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, адрес и телефон за връзка/.
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите и в края на месец април ще обяви резултатите.
Краен срок за изпращане на творбите - 20 март 2009 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: София – 1000, пл. ”Славейков”, № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.
Наградите ще бъдат:
Първа награда – 800 лв. и малка пластика
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Поощрения – 50 лв.
Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв. /БЛИЦ