Парламентът реши да отпусне държавни парични награди на четирима творци по предложение на правителството.

Държавните парични награди за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата се предоставят на: Антраник Шаварш Арабаджиян - Астор - илюзионист; Димитър Коруджиев - писател, културен деятел и общественик; Ивайло Балабанов - поет; Янко Миладинов - композитор, аранжор, изпълнител и диригент.

Според решението творците ще получават по 700 лева пожизнена парична награда месечно.

Държавните парични награди се дават за особени заслуги към българската държава и нация и за цялостния принос на творците в областта на културата.

Парите ще се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата.