Огромна колекция средновековни документи е открита в катедралата в Гниезно, Полша. Новината е повод за огромно вълнение сред медиевисти, филолози, архивисти, юристи и специалисти по палеография, хералдика.
Около 1500 документа, свързани с работата на църковния съд, са намерени в помещение в катедралата в Гниезно, съобщава онлайн изданието Science &amp; Scholarship in Poland. Градът е старо седалище на архиепископ, така че канцеларията и съдът са били затрупани с работа. Значението на откритието е огромно: за сравнение, един от най-ценните източници на информация за всекидневния живот в средновековна и османска България е документацията на църковния съд на охридските архиепископи. На пръв поглед скучните архиви крият тайните на много събития.<br /> <br /> &bdquo;Гниезненският архив се оказа притежател на една от най-големите колекции средновековни документи. След Гданск и Вроцлав, това е третата подобна колекция в Полша&rdquo;, казва Якуб Лукашевски от Института по история на университета &bdquo;Адам Мицкевич&rdquo; в Познан.<br /> <br /> Става дума за съдебни решения, писма за помилване, прошения и жалби от късното Средновековие, предимно от ХV в., най-вече на латински език, използван от тогавашните адвокати, нотариуси, духовници, учени и съдии и главно върху хартия. Пергаментът вече е бил изместен от хартията, но повечето текстове все още са ръкописни, а не печатни. Върху много от тях личат следи от восъчните печати и гербовете на благородници &ndash; от дребната шляхта до истинските магнати на Полското кралство и Великото княжество Литва. Някои от делата между големи фамилии, разглеждани от архиепископите на Гниезно, може и да са предизвиквали истински бури в Сейма и Сената на старата Жечпосполита (така се е наричала &bdquo;републиката&rdquo;, съставена от Полша и Литва, с общ изборен монарх начело на двете обединени страни).<br /> <br /> В момента документите са в архива на Гниезненския архидиоцез, където ще бъдат инвентаризирани. Директорът на архива отец д-р Михал Соломиенюк обяснява, че от 1998-а архивът се съхранява в самата катедрала. Оттам някои документи се пренасят в нова сграда, но най-зле запазените единици остават в храма.<br /> <br /> &bdquo;Тук има книги и отделни свитъци в лошо състояние. Не можем да ги преместим в нова сграда, защото с тях рискуваме да преместим и биологична заплаха &ndash; мицел и насекоми &ndash; сред по-добре съхранени текстове&rdquo;, уточнява директорът.<br /> <br /> Архивистите са решили постепенно да разчистят проблематичното помещение.<br /> <br /> &bdquo;Убеден съм, че ни чакат още интересни открития&rdquo;, казва отец Соломиенюк.<br /> <br /> Стаята е разпечатана при инвентаризация на катедралната библиотека. Съдебните документи излизат на бял свят неочаквано, докато специалистите търсят стари литографии.<br /> <br /> &bdquo;Църковните архиви в Полша не разполагат с такива средновековни съдебни текстове. Тукашната находка е във вид, който може да бъде изследван&rdquo;, добавя Лукашевски.<br /> <br /> По време на създаването си тези документи са били особено важни. Изследователят твърди, че много от тях имат не постоянен, а циркулярен характер. Тоест някои от тях може и да са с уникално съдържание, например фрагментите от докладите на високопоставените църковни служители и сановници &ndash; главните викарии, тоест наместниците и съдиите на служба при архиепископа. Един от тези фрагменти е от 1399 г., което го прави най-древният запазен документ на полския църковен съд.<br /> <br /> Някои от находките изненадват изследователския екип. Адам Козак от Института по история споменава инвентарен списък със свещените реликви в кралския параклис на катедралата на хълма Вавел. Вътре е включен и пръст от света кралица Ядвига.<br /> <br /> &bdquo;В Полша са оцелели много малко списъци от този вид. Това е огромен източник на информация за средновековната религиозност&rdquo;, казва Козак.<br /> <br /> Има и кралски писма, издадени за протежета, които са се надявали на благоприятни присъди от църковния съд в Гниезно.<br /> <br /> Според учените, откритието ще помогне за постигане на пълна картина на нравствените проблеми, свързани със законовата и личната култура на духовенството. Историците ще могат да изследват как архиепископите са разрешавали специфични казуси и да получат повече информация за средновековните процедури. Козак пояснява, че обхватът на църковното право преди петстотин години е бил много широк и е засягал далеч не само духовенството.<br /> <br /> В момента документите трябва да бъдат класифицирани и подредени. Анализът на благородническите и епископските печати е поверен на д-р Пьотр Покора от Института по история. След това катедралният архив и изследователите ще кандидатстват за субсидия, която да им позволи по-доброто съхранение и щателно изследване на ценната колекция.<br /> <br /> Източник: Площад Славейков<br /> &nbsp;