В рамките на форума Международни фотографски срещи тази година в Пловдив ще бъде открита изложбата на Антоан Божинов “Светът на L.P.”. На 16 октомври къщата “Мексиканска графика” в Стария град ще е домакин на събитието.
Ето какво казва фотографът Антоан Божинов, преподавател в СУ и НБУ за проекта си:<br /> <br /> <i>Светът на L.P. &ndash; това е светът на малките хора. Същият свят, в който живеем и ние, &ldquo;големите&rdquo;. Виждаме ги рядко. Защо?<br /> <br /> Те си приличат в едно &ndash; ниския ръст. Който е следствие на повече от 350 заболявания, понякога и на лекарски грешки. Имат много и различни здравни проблеми, които се задълбочават с възрастта повече, отколкото при другите. Но не можем да ги наречем &ldquo;болни хора&rdquo;. Не можем да им лепим етикети и да ги маргинализираме. Какъв е броят на малките хора в България? &ndash; няма статистика. Може да са двеста, триста, хиляда... </i><br /> <br /> Изложбата &ldquo;Светът на L.P.&rdquo; има за цел да изведе доколкото може малките хора в България от анонимност. Те са инженери, лекари, икономисти, както и обитатели на социални заведения, безработни, семейни или самотни, т.е. - като всички други. Но им е по-трудно, отколкото на много други. С изложбата си Божинов се надява да привлече вниманието на обществото към тях и към проблемите им и така да свали поне част от товара им &ndash; тази част, която зависи от нас, &ldquo;големите&rdquo;. / БЛИЦ <br /> <br />