Художникът Евгени Иванов Клинчаров почина в понеделник, 20 май, на 86-годишна възраст, съобщиха близки на твореца.
Клинчаров завършва специалност &quot;Стенопис&quot; в Художествената академия в София през 1948 г. при проф. Кирил Цонев и проф, Георги Богданов. Между 1953 и 1985 г. е главен художник на издателство &quot;Български художник&quot;, заместник главен редактор на списание &quot;Изкуство&quot; (1962&ndash;1970), както и секретар на секция &quot;Приложна графика&quot; при Съюза на българските художници през 1976 г.<br /> <br /> Участва в редица изложби на илюстрация и изкуството на българската книга. Автор е и на монографичните издания за художниците Иван Ненов, Любен Гайдаров, Тодор Панайотов, Кирил Казанлъклиев, Екатерина Савова&ndash;Ненова, на книгата &quot;Разговори с Иван Ненов&quot;, на редица статии по проблеми на изкуството, за изкуството на книгата, за декоративните изкуства.<br /> <br /> Преди около месец Клинчаров завърши и представи последния том на едно от най-значимите си творения - &quot;Пантеон&quot; на българската култура. Това е негова антология без претенции за енциклопедичност на бележитите дейци, белязали възходящия път на българската култура. <br />