Единственият кандидат за нов директор на Националния исторически музей проф. Вера Бонева не е събрала необходимия брой точки, за да бъде класирана в конкурса. Това съобщиха от Министерството на културата (МК).
Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти съгласно чл. 11, ал. 4, а именно 2/3 от 792 точки – 528 точки, обясниха от МК.

Въз основа на получения резултат от кандидата, конкурсът за заемане длъжността „директор” на Национален исторически музей е приключил без класиране.

Дългогодишният директор Божидар Димитров се пенсионира от 1 ноември и се отказа от участие в конкурса.

При това положение ръководството временно ще поеме негов заместник. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!