Започна реставрацията на Асеновата крепост, като целта на проекта "Асеновград е свещената порта на Родопите” емблематичната за града крепост да се превърне в модерна и конкурентоспособна туристическа атракция.
В плана са включени реставрация и консервация на паметника на културата, както и подобряване инфраструктурата около него. Ще се разшири паркинга и ще се изгради голям информационен център, като подстъпите към църквата &quot;Света Богородица Петричка&quot; и самата крепост ще останат в автентичен вид.<br /> <br /> На опасните места ще се монтират парапети, но така че да не променят сега съществуващата инфраструктура. Комплексът ще бъде оборудван с многоезична тур гайд система за удобство на чуждестранните туристи в комплекса.<br />