В троянското с. Врабево Цветана Качерилска от името на настоятелството на местното читалище връчи грамоти на трима автори и заслужили читалищни деятели. От тях първата е поетесата Маргарита Сяркова, която тези дни направи премиера на своята трета поетична книга.
Втората е нейната колежка по надареност и летописец на Литературния клуб във Врабево Светла Ковачева, чиято грамота е за активна организаторска дейност, а третата е Милка Стратева - за цялостна творческа и ръководна дейност като председател на читалищното настоятелство и като художествен ръководител на ансамбъл &quot;Елица&quot;. <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />