22 библиотеки в страната ще притежават уникалния труд на Койчо Белчев „Тютюнът в България”. Авторът сам подарява книгата си, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Бургас.
Книгата е и икономически обосновано изследване на стоката, която е определяла мощта на българското стопанство десетилетия наред. Книгата не само показва икономиката на страната ни, но и прави разрез на историята, през годините, пречупена през тютюнопроизводтвото. „Тютюнът в България” ще може да се намери в Народната библиотека ,,Св.Св.Кирил и Методий, Централната библиотека на БАН, Централната Селскостопанска библиотека, Централната техническа библиотека – София. Библиотеките на СУ ,,Климент Охридски, Лесотехнически университет, Нов Български университет, УНСС, БСУ, и Аграрен университет- Пловдив, Великотърновски университет ,,Св. Св. Кирил и Методий”, университетска библиотека при Библиотека ,,Родина”-Стара Загора, библиотеката на Педагогически факултет –Стара Загора, Университетска библиотека в Русе, също получават като дарение уникалната книга. Регионалните Народни библиотеки в Бургас, Пловдив, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Русе, Благоевград, Свищов също ще разполагат с ценния труд.
Уникалната книга е пълно изследване на производството на тютюн в страната от Освобождението до 2004 година, своеобразен исторически шедьовър за икономическия отрасъл, който е определящ за България до наши дни. Завладяващият труд е със статут на универсален учебник за тютюните и проследява един период от 110 години, който обхваща цялата история на модерното тютюнопроизводство у нас. Авторът детайлно проследява и анализира развитието на производството и търговията с тютюн, вноса и износа, както и факторите, които им влияят. Той се осланя на личния си опит и множество публикации и успява да изгради облика на тютюна в нашата държава, наслагвайки факти и исторически моменти, за да достигне до пълната картина на тютюневата индустрия в България. /БЛИЦ