Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 10 000 лв. на ЕТ "Финансова агенция Тренд", гр. Мездра и глоба от 2 000 лв. на Йонона Митова за извършено нарушение по чл. 31, ал. 1 от ЗЗК.
Производството е образувано по молба на ЕТ «Йотов-консулт Теменужка Кинова», гр. Враца. Дружеството предлага консултантски, финансови и счетоводни услуги, разработване на бизнеспланове и др.

Фактите от проучването на КЗК показват, че Йонона Митова, бивш служител на молителя, а понастоящем на длъжност «Връзка с клиенти» в конкурентната фирма ЕТ «Финансова агенция Тренд», е публикувала свое мнение в блог, с което засяга негативно репутацията и професионализма на ЕТ «Йотов-консулт Т. Кинова».

Авторката се опитва да омаловажи и дискредитира дейността на конкурента и оспорва способността и компетентността на молителя да предложи адекватни на търсенето качествени услуги.

КЗК счита, че поведението на ответника противоречи на добросъвестната търговска практика, с което се уврежда репутация на конкурент и следва да бъде санкционирано.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание и факта, че към момента на приключване на производството текстът е продължавал да съществува на съответния интернет адрес. /БЛИЦ